Op donderdag 30 maart 2017 vinden de vergaderingen van de raadscommissie  Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (REB), en van de commissie Mens & Maatschappij (M&M) plaats. Aanvang 19.30 uur in het Bestuurscentrum te Sint-Oedenrode.

Agendapunten commissie Mens & Maatschappij:

  • Kadernota 2018 van de GGD en wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD
  • Beschikbaar stellen van een krediet in verband met opheffing van Optimisd (intergemeentelijke sociale dienst).

Lees hier de vergaderstukken

Agendapunten commissie REB:

  • Vaststellen van de Verordening Ereburgerschap, Erepenning en Jeugdlintje voor Meierijstad
  • Vaststellen van het Bestemmingsplan Keur 19 Schijndel
  • Vaststellen van het Bestemmingsplan Vicaris van Alphenstraat 3-7 Schijndel
  • Vaststellen van het Bestemmingsplan De Dubbelen Veghel
  • Vaststellen van het Bestemmingsplan Kom Mariaheide, herziening Past. Van Haarenstraat 52
  • Initiatiefvoorstel SP en Lijst Blanco: wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Meierijstad

Lees hier alle vergaderstukken

De vergadering van de Raadscommissies zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering. U kunt plaatsnemen op de publieke tribune.
Tip de redactie!