Meierijstad gaat opmars Aziatische duizendknopen bestrijden

logo Gemeente MeierijstadAziatische duizendknopen zijn invasieve plantensoorten die grote schade veroorzaken. Om verder oprukken te voorkomen, bestrijdt de gemeente Meierijstad deze planten daarom actief in de openbare ruimte. Plekken waar deze planten groeien kunnen vanaf nu gemeld worden. In juni en september van dit jaar voert de gemeente een bestrijdingsronde uit. Aziatische duizendknopen zijn niet inheems in Nederland. Ze zijn in het verleden door tuincentra verkocht als sierplant en hebben zich daarna vanuit tuinen verder verspreid. De meest voorkomende soort is de Japanse duizendknoop, een 1-3 meter hoge, kruidachtige plant. De plant bloeit van juli tot en met september met crèmewitte, soms wit-roze kleine bloemen. Japanse duizendknoop heeft dikke kruipende wortelstokken. Hiermee breidt de plant zich uit tot soms we 3 meter per jaar.

De verspreiding gebeurt vooral doordat afgemaaide stengels of delen van wortels worden verplaatst en vervolgens uitgroeien tot nieuwe planten. Dit gebeurt meestal door het dumpen van tuinafval waarin zich resten van wortels of stengels bevinden of door grondverzet, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen en woonwijken.

Bedreiging andere planten en dieren

Aziatische duizendknopen kunnen zich heel gemakkelijk nog verder verspreiden omdat ze het vermogen hebben zich overal te kunnen vestigen. Hierdoor worden alle andere planten verdrongen. Ook het aantal diersoorten zoals bosmieren, vlinders en insecten) wordt lager als Aziatische duizendknopen de groeiplaats domineren. Vooral als deze planten binnendringen in natuurlijke biotopen zoals beek- en rivieroevers heeft dit een nadelig effect op de biodiversiteit.

Infrastructurele en economische schade

“Als we de duizendknoop in Meierijstad niet in toom houden, kunnen de gevolgen niet alleen heel vervelend zijn, maar ook nog eens een grote kostenpost vormen”, schetst wethouder Harry van Rooijen. De planten kunnen grote schade veroorzaken aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De duizendknoop heeft namelijk geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Aziatische duizendknopen die in bermen groeien, ontnemen weggebruikers het zicht; dan moet er extra gemaaid worden wat extra kosten met zich meebrengt. Ook veroorzaakt de plant economische schade bij jonge aanplant in de bosbouw.

Aanmelden vindplekken

Gemeente Meierijstad wil de ecologische en economische schade zoveel mogelijk beperken en heeft daarbij de waarnemingen van inwoners. Inwoners kunnen de aanwezigheid van de plant in het openbaar gebied of op andere eigendommen van de gemeente via verschillende kanalen melden:

snApp de exoot, een app die speciaal ontwikkeld is voor de registratie van alle invasieve exoten. Zie hiervoor de website: http://snappdeexoot.nl
– MijnGemeente app
– Website gemeente: https://www.meierijstad.nl/home/melden-aan-de-gemeente_3148/
Een goede beschrijving van de locatie is erg belangrijk bij een melding; De apps bieden via GPS de mogelijkheid de locatie precies weer te geven.
Particulier terrein
Op eigen terrein zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Goede maatregelen voor kleine groeiplaatsen zijn:
– Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval!); dit voorkomt dat het afval weer nieuwe uitlopers krijgt.
– Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.
– Eventueel kan een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen (september).
Meer informatie over de aanpak van grote groeiplaatsen is te vinden op de landelijke website: https://bestrijdingduizendknoop.nl
Bestrijding duizendknop Meierijstad

Tip de redactie!