“Afschaffen medische verklaring bij mantelzorgwoning”

 Steun uit Tweede Kamer voor actie Lijst Blanco

 Het belang van goede  mantelzorg wordt al breed erkend en gefaciliteerd, onder meer door de regelingen waarmee mantelzorg in een vrijstaand gebouw bij een woning mogelijk is.  Langer thuis wonen sluit naadloos aan bij de intentie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wettelijk moet echter een medische verklaring overlegd kunnen worden, waaruit de hulpbehoevendheid van de aanvrager blijkt.

Raadslid Lars van Asseldonk: “We merken dat er nogal wisselend wordt omgegaan met die medische verklaring en daar komt nog bij dat er ook veel gezonde senioren zijn, die zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde eigen omgeving willen blijven wonen.’’

Raadsleden Van Zutphen en Van Asseldonk: “We weten dat alleen de landelijke politiek deze regels kan wijzigen. Daarom stuurden we een brief naar alle partijen in Den Haag met het verzoek alles in het werk te stellen om de medische verklaring – zeker in de relatie kinderen, ouders, grootouders – pijlsnel uit de wetteksten te schrappen”

Op landelijke agenda

Dat de beperkende regel ook landelijk speelt, blijkt uit reacties die Lijst Blanco heeft ontvangen.

De eerste en ook meest concrete reactie kwam van de SGP. Deze Kamerfractie mailt  voorstander te zijn van het schrappen van de gewraakte regel dat een verklaring van zorgbehoefte moet worden verstrekt. “Wij kennen vergelijkbare situaties”, zo zegt de fractie, “waarin deze norm tot problemen leidt.”

Om dit in de Kamer daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen, zal de fractie echter de nieuwe kabinetsperiode afwachten.

Van Asseldonk: “Wij zijn blij met de landelijke reacties en zeker die waarin partijen aangeven met ons in contact te willen blijven over de stand van zaken. Geloof maar dat Lijst Blanco de vinger aan de pols houdt!”
Tip de redactie!