Jessica Hoevenaars van Slagerij Dennis van de Ven is meesterverkopers in de slagersbranche

Maandag 21 september is een mooie dag worden voor Ambachtelijk Slagerij Dennis van de Ven en dan met name medewerkster Jessica Hoevenaars. Zij namelijk te horen gekregen dat zij  de titel “erkende meesterverkoper” mag dragen.  De slagersbranche kent twee meestertitels: branche erkende meesterslager en branche erkende meesterverkoper. In het afgelopen jaar hebben heeft Jessica de meesterproef afgelegden vandaag kreeg ze de uitslag de uitslag  en ze zich dus meesterverkoper noemen. Hiermee staat de teller op zeven meesterslagers en vier meesterverkopers sinds de invoering van meestertitels in de slagersbranche in 2018.

Meesterproef

Elke kandidaat legt een meesterproef af. Hiermee bewijs je dat je het slagersvak en/of de verkoopkant in alle facetten beheerst. Want een meestertitel is er alleen voor de allerbesten. De meesterproef bevat praktijk- en theorieopdrachten op diverse onderdelen.

Over Stichting Meestertitels Slagersbranche

De meestertitels ‘branche erkende meesterverkoper’ en ‘branche erkende meesterslager’ zijn ondergebracht bij de Stichting Meestertitels Slagersbranche. Deze titels zijn er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Het behalen van een meestertitel getuigt van excellente
beheersing van het slagersvak in alle facetten. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV en CNV Vakmensen. Ook heeft branche erkende meesterslager Dennis van Dun zitting in het bestuur.
Tip de redactie!