Leerlingenvervoer in Meierijstad

De voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hadden elk een eigen verordening. Gemeente Meierijstad wil graag voor aanvang van het nieuwe schooljaar een nieuwe verordening Leerlingenvervoer door de raad vast laten stellen. ‘Eigen kracht’ en ‘maatwerk’ zijn termen die in de drie voormalige gemeenten vanzelfsprekend waren. De beweging naar zelfredzaamheid in combinatie met het integraal kijken naar kind, gezin en context worden gebruikt bij het beoordelen van aanvragen. De voorbereiding met de klankbordgroep van ouders is heel goed verlopen en de klankbordgroep heeft positief geadviseerd op de voorliggende verordening.

Enkele beleidskeuzen uit de verordening zijn:

Maximale reisduur

Conform de modelverordening van de VNG hadden de verordeningen van Veghel en Schijndel een maximale reisduur van 90 minuten. Sint-Oedenrode kent een maximale reisduur van 60 minuten, tenzij dit door de ligging en afstand niet redelijk is. Voorgesteld wordt om uit te gaan van een maximale reisduur van 90 minuten.

Leeftijdsgrens zelfstandig reizen

De gemeente kan bepalen wat de leeftijdsgrens is voor het acceptabel vinden van zelfstandig reizen. De gemeente Veghel hanteerde een leeftijdsgrens van 9 jaar, Sint-Oedenrode 11 jaar en Schijndel een grens van 12 jaar. In de praktijk wordt echter meer aangesloten bij de overgang van primair (speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs. Voorgesteld wordt om de leeftijdsgrens van 12 jaar te hanteren. Veilig Verkeer Nederland adviseert ook een leeftijd van 12 jaar voor zelfstandig reizen.

Persoonsgebonden vervoersbudget gemeente Schijndel

In de voormalige gemeente Schijndel kunnen ouders die in aanmerking komen voor openbaar of aangepast vervoer als alternatief een ‘persoonsgebonden budget’ ontvangen. Van dat bedrag kunnen ze zelf het vervoer regelen. Het stimuleren van eigen vervoer kan echter binnen de verordening al en daarom is een aanvullende voorziening niet nodig. Daarnaast blijkt dat er altijd een kilometervergoeding wordt verstrekt. In een aantal gevallen is dat niet terecht:
– Iedere ouder ontvangt een kilometervergoeding, ook als ouders afspreken dat ze kinderen van andere ouders met een vergoeding meenemen en dus samen rijden;
– Ouders van kinderen die in aanmerking komen voor een openbaar vervoersvergoeding kunnen van dat bedrag sowieso zelf gaan rijden tegen het daarvoor berekende bedrag. Dat is lager dan een kilometervergoeding. De gemeente is dan ook niet verplichte de hogere kilometervergoeding te verstrekken, terwijl op basis van de Schijndelse regelgeving de gemeente daartoe wél verplicht was.
Er wordt dan ook voorgesteld om het persoonsgebonden vervoersbudget niet over te nemen, maar vorm te geven binnen de mogelijkheden voor eigen vervoer van de verordening.
Tip de redactie!