logo Gemeente Meierijstad

Van de politie is het verzoek ontvangen om de bebouwde kommen aan te wijzen als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcohol te nuttigen. In de bebouwde kommen van de voormalige gemeente Veghel geldt al zo’n dergelijk verbod. Met dit besluit wordt het verbod van toepassing op alle bebouwde kommen. Het verbod geldt niet voor terrassen en andere plaatsen waarvoor een ontheffing 35 Drank- en horecawet is verleend (evenementenlocaties) en tijdens carnaval. Het college heeft nu besloten de bebouwde kommen aan te wijzen als gebied in de zin van artikel 2.48 van de APV (verbod nuttigen alcohol op openbare weg).

Bier
Tip de redactie!