logo welzijn de meijerij

Een van de tientallen vacatures bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn de Meierij is collecteren voor de Hartstichting in de tweede week van april. Wij proberen vanuit het Steunpunt ook deze activiteit zoveel mogelijk te ondersteunen. Het is niet gemakkelijk om mensen te vinden die wat tijd beschikbaar willen stellen om voor de Hartstichting te collecteren. Daarom doen wij met klem een beroep op u om contact met ons op te nemen als u wat wilt doen voor mensen met hartfalen.

Ongetwijfeld kent u in uw eigen omgeving ook mensen die te maken hebben met hartfalen. Dat kan zich in allerlei vormen en gradaties voordoen. Maar het is altijd een bron van zorg. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen geweest op medisch gebied. Maar het kan altijd nog een stuk beter. Daar is veel onderzoek voor nodig. En dat kost veel geld, geld dat lang niet altijd zomaar beschikbaar is. Daarom organiseert de Hartstichting collectes om veelbelovend of noodzakelijk onderzoek (mee) te financieren. En – u begrijpt het al – voor die collectes zijn mensen nodig die bereid zijn bij anderen aan te bellen voor een bijdrage. U voelt daar – diep in uw hart – ergens misschien ook wel wat voor. Wel, pak even de telefoon en bel ons op. Wij leggen u graag uit wat de bedoeling is.

De Hartweek is dit jaar van 7 tot en met 13 april ( start twee weken voor Pasen). Elke collecteroute vraagt twee of drie avonden werk. Er zijn in heel Schijndel nog diverse routes waar collectanten voor gezocht worden.

Wilt u meer informatie?  Neem dan gerust contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn De Meierij (tel.: 073 – 5441400 of e-mail: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl).

Kijk ook eens op onze website (www.welzijndemeierij.nl). Daar  is meer informatie te vinden over deze en allerlei andere vrijwilligersactiviteiten.

Hart
Tip de redactie!