302 zonnepanelen voor RKSV Schijndel

Dankzij een schenking van het Rabobank Dichtbij Fonds van € 32.800 kan bij voetbalvereniging RKSV Schijndel de aanleg van 302 zonnepanelen gerealiseerd worden. Onlangs zijn er al 192 zonnepanelen gelegd op het dak van de kleedlokalen. Nog voor 1 augustus a.s. zullen de overige 110 zonnepanelen gelegd worden op het dak van de kantine. Hiermee heeft de vereniging een belangrijke stap gezet in het streven naar verduurzaming en kan de club de energiekosten in de komende jaren terug te brengen.

Nadat RKSV Schijndel eerder subsidies zijn toegekend kreeg vanuit de BOSA-regeling (Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) en het SDE-fonds (Stimulering Duurzame Energieproductie, gaf het Rabobank Dichtbij Fonds het laatste zetje, zeg maar gerust ‘zet’, om dit project te realiseren.

Namens het Rabobank Dichtbij Fonds overhandigde Clementien de Ruijter dinsdag 23 juni jl., staande op het dak en tussen de zonnepanelen, een cheque ter waarde van €32.800 aan vertegenwoordigers van de club, Ron Beekmans, Harrie van Breugel en Sjef van Tartwijk. Dit alles in aanwezigheid van Sill van der Heijden en Bas Corset van Mobizon, het bedrijf dat de zonnepanelen heeft geleverd en geïnstalleerd.

Namens de club sprak Sjef van Tartwijk zijn dank uit voor de aanzienlijke bijdrage van het Rabobank Dichtbij Fonds. Nadat de bloemen waren overhandigd kon er getoast worden op een zeer succesvolle samenwerking. Een samenwerking die smaakt naar meer. De voorzitter nam derhalve alvast een kijkje in de toekomst. Om het elektriciteitsverbruik nog verder terug te dringen en daarmee een volgende stap richting verduurzaming te zetten, werd het volgende project alvast aangekondigd: Led-verlichting op de trainingsvelden en het kunstgrasveld. Maar goed dat is de toekomst. Voor nu is de vereniging enorm blij met de forse bijdrage van het Rabobank Dichtbij Fonds.

Zonnepanelen
Tip de redactie!