logo Gemeente Meierijstad

Het zomerreces voor de gemeenteraad van Meierijstad zit er weer zo goed als op. De eerste vergaderingen staan al weer gepland. Zo zal er op 5 september een beeldvormende avond plaatsvinden in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De beeldvormende avond zal om 19.30 uur starten. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen besproken gaan worden.

Op het programma staat:

• Startgesprek burgerparticipatie mobiliteitsvisie

Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en de besluitvorming over de mobiliteitsvisie? Welke kaders gaan we daarbij hanteren?

• Voortgang woonbeleid en uitvoering

Wat is en wordt er gedaan? Hoe verhoudt zich dat tot de Woonvisie? Hoe zit het met de woningbouwplannen en de 100 tijdelijke woningen? Wat zijn de uitdagingen voor de
komende tijd?

• Voortgang visie herstructurering Veghel Centrum

Wat zijn de plannen voor Veghel Centrum? Wat zijn de uitdagingen en opgaven voor de komende jaren?

Inspreken

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 4 september, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.

Wilt u meer over de vergaderstukken weten?

Kijk dan bij de vergaderstukken www.meierijstad.nl/vergaderkalender. De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen.

Wat moet u hiervoor doen?

• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

Vergaderdata in de komende periode:

29 augustus: Agendacommissie
5 september: Beeldvormende avond
12 september: Commissievergaderingen
19 september: Raadsvergadering
26 september: Beeldvormende avond
Beeldvormende avond

Tip de redactie!