logo Gemeente Meierijstad

Op donderdagavond 21 maart  zijn er twee vergaderingen van de commissie Ruimte Economie en Bedrijfsvoering in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Om 19.30 zullen deze vergaderingen starten. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

De commissie Mens en Maatschappij vervalt.

Adviezen

Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies neemt de raad op 28 maart hierover besluiten.

Agenda commissie Ruimte Economie en Bedrijfsvoering (raadzaal):

• Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening Hoofdstraat 51-53’
• Bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Noord, herziening Ollandseweg 52’
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Kapitein S. Klapwijkstraat ong. Biezendijk 25a’
• Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’
• Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord.

Agenda Ruimte Economie en Bedrijfsvoering (parallelle zaal)

• Zienswijze kadernota 2020 Veiligheidsregio BrabantNoord
• Zienswijze Risicoprofiel en beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Krediet aankoop politiebureau Veghel
• Voorbereidingskrediet verbindingsweg N279
• Plan ‘Droge voeten Sint-Oedenrode’

Wilt u inspreken?

Wilt u inspreken over een van de agendapunten? Meldt u dan aan bij de griffie. Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail griffi e@meierijstad.nl. Aanmelding is mogelijk tot 20 maart, 12.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat de vergaderingen live worden uitgezonden en via de website terug te kijken zijn.
Tip de redactie!