logo Gemeente Meierijstad

Nadat de commissie’s Ruimte, Economie en Bedrijvigheid en Mens en Maatschappij op dinsdag nog in gezamenlijkheid vergaderden over de begroting en meerjarenraming 2020-20203, vergaderen de commissie donderdag weer zelfstandig. Om 19.30 uur zullen de commissievergaderingen starten in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijvigheid

In deze commissie zal o.a. gesproken worden over een aantal bestemmingsplannen (waaronder het Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Pastoor van Erpstraat 2-8’ en het Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Mgr. Bekkersstraat ong.’) en over een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Agenda:

01. Opening en mededelingen
02. Vaststelling van de agenda
03. Vaststelling van de besluitenlijst van 3 oktober 2019
04. Spreekrecht
05. Bestemmingsplan ’Buitengebied Sint-Oedenrode, Nijnselseweg 26’
06. Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Pastoor van Erpstraat 2-8’
07. Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Prinsenkamp 6-8’
08. Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, Herziening Mgr. Bekkersstraat ong.’
09. Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Meierijstad (5e wijziging)
10. Visie herstructurering centrum Veghel
11. Afgifte verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark Veghel Win(t)d
12. Sluiting

Commissie Mens en Maatschappij

De commissie Mens en Maatschappij spreekt vanavond onder meer over de “Speelvisie Meierijstad” en over nieuwbouw voor een natuurtuin in Veghel. Hieronder de volledige agenda voor deze vergadering.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van de besluitenlijst van 3 oktober 2019
4. Spreekrecht
5. Speelvisie Meierijstad
6. Realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare Jenaplanbasisschool “de Ieme” te Veghel
7. Krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje te Veghel
8. Sluiting
Tip de redactie!