Woensdag 21 juni: voorlichting collectieve Vrijwilligersverzekering Meierijstad

logo welzijn de meijerij

De gemeente Meierijstad heeft per 1 januari de collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Raetsheren van Orden. Deze verzekering vervangt de voorgaande. Met de geboorte van Meierijstad ontstonden er veel vragen op het gebied van de vrijwilligersverzekering. Bij een vrijwilligersverzekering gaat het om een secundaire dekking (een secundaire dekking is een dekking die pas van kracht wordt wanneer een andere verzekering, die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar ook verzekerd heeft, geen uitkering geeft). Daarnaast komen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk regelmatig vragen binnen over de Vrijwilligerspolis. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft daarom, bij de workshopavond voor vrijwilligers, een medewerker van Raetsheren van Orden uitgenodigd. Zij kan organisaties alles vertellen rondom deze verzekering. Deze voorlichting vindt plaats op 21 juni van 19.30 – 21.30 uur te Sint-Oedenrode. Deze avond is uiteraard ook bedoeld voor vrijwilligersorganisaties in Schijndel.
Wilt u ook meer duidelijkheid over deze vrijwilligersverzekering voor uw organisatie? Laat u dan informeren en meld uw organisatie aan via: vrijwilligerswerk@welzijndemeierij.nl  Dit kan tot 2 juni.

 
Tip de redactie!