Welzijnsinstellingen Meierijstad “Meer dan de som der delen”

logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad en bestuurders van de 5 grote welzijnsinstellingen ONS Welzijn, Welzijn De Meierij, MEE, Lumens en Farent zijn akkoord met de gezamenlijke afspraken voor het welzijnswerk 2020. In de bijeenkomst van 19 december jl. is dit bekrachtigd. Daarmee is een belangrijke stap gezet. De gemeente wil graag één opdracht voor de welzijnspartners met resultaatafspraken. Het werkplan is zorgvuldig met elkaar tot stand gekomen en heeft de titel ‘Meer dan de som der delen – werkplan Sociaal Werk Meierijstad’. Intensieve overleggen zijn hierover gevoerd en die hebben nu geleid tot dit akkoord.

Doelen

De gemeente wil een samenhangende manier voor maatschappelijke ondersteuning in Meierijstad. De welzijnspartners gaan samen met de medewerkers van de gemeente de ambities en doelstellingen van Meierijstad uit de Strategische visie op het Sociaal Domein en in het Beleidskader Sociaal Domein 2019 – 2021 uitvoeren. Rik Compagne coördinerend projectwethouder: “Een huzarenstuk is geleverd door en met deze vijf partners. Ik ben blij met de manier van samenwerking, ook op het tot stand komen van dit mooie resultaat, waar ik het laatste half jaar actief bij betrokken mocht zijn. Eén van de ambities uit ons coalitieakkoord – het vormen van samenwerking en participatie met het maatschappelijk middenveld – hebben we uitvoering aan gegeven.” De welzijnspartners voegen eraan toe dat ze samen gaan zorgen voor een stevige sociale basis waar inwoners van Meierijstad het beste van ieder krijgen.

Ondersteuning aan kwetsbare inwoners

In het werkplan zijn de deelopdrachten opgenomen, die gericht zijn op het bieden van optimale ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners. De medewerkers van de welzijnspartijen zijn onderdeel van de sociale basisstructuur Meierijstad én ondersteunend hieraan. Naast deze basis hebben ook de gebiedsteams een belangrijke taak als het gaat om de hulp en ondersteuning aan inwoners van de gemeente. De medewerkers van de welzijnspartijen zijn deels onderdeel van de gebiedsteams. Dit geeft de collegiale samenwerking en integrale aanpak voor de inwoners een sterke impuls.

Op de foto:
Vlnr: Miriam van der Smissen (ONS Welzijn), Jacqueline Vonk (Lumens), Rik Compagne, Trix Cloosterman (Welzijn de Meierij), Menno Roozendaal, Erik de Rooij (Farent), Liesbeth Bomhof (De Meent Groep)
Gemeente-Meierijstad-Welzijn
Foto: Gemeente Meierijstad
Tip de redactie!