logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 12 september zijn er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een tweetal vergaderingen van de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De vergaderingen worden op hetzelfde tijdstip gehouden. De ene bijeenkomst zal plaatsvinden in de raadszaal en de andere vergadering zal worden gehouden in de parallelle zaal. Aanvang van beide vergaderingen is 19.30 uur.

Deze avond stond ook een vergadering gepland van de commissie Mens en Maatschappij. Deze vergadering komt te vervallen vanwege het gebrek aan agendapunten.

Adviezen

Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies neemt de raad op 19 september hierover besluiten.

Agenda commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (raadzaal)

• Aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst
• Nota “kermisbeleid Meierijstad september 2019”
• Detailhandelsvisie en –beleid gemeente Meierijstad
• Horecavisie en –beleid gemeente Meierijstad en bijbehorende uitvoeringsagenda
• Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019-2022
• Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren
Meierijstad

Agenda commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (parallelle zaal)

• Onderzoeksrapport AgriFood Capital van Rekenkamercommissie Meierijstad
Open chat
Tip de redactie!