WEC en SV Avanti ‘31 zien af van non-infill kunstgrasveld

WEC en SV Avanti ‘31 zien af van non-infill kunstgrasveldVorig jaar is bij SV Avanti ’31 en WEC. in samenwerking met de gemeente een pilot gestart met de aanleg van een non-infill kunstgrasveld. Alle partijen zijn nog steeds positief over het concept van de non-infill velden en de voordelen die deze velden hebben. Op basis van de pilot moet echter worden geconcludeerd dat dit type non-infill nog onvoldoende doorontwikkeld is tot een veld waar de gebruiker volledig tevreden over zijn. Met name de stroefheid van het veld is nog onvoldoende op orde.

SV Avanti’31 en WEC kunnen deze ontwikkeling niet afwachten. Dit betekent dat er op korte termijn een ander type kunstgrasveld moet komen dat voldoet aan de normen, waarbij men geen klachten zijn ten aanzien van het uitglijden.

Er is nu afgesproken om de huidige non-infill constructie om te bouwen naar kurk ingestrooide kunstgrasvelden. Dit betekent dat de zand infill voor een groot deel weer wordt verwijderd uit de kunstgrasmat en dat er nieuwe kurk infill wordt ingestrooid. Hiermee ontstaat er een traditioneel kunstgrassysteem met kurk infill, dat al jaren wordt toegepast in het Nederlands voetbal. De nieuwe velden zullen wat betreft ‘look’ en ‘feel’ dan ook vergelijkbaar zijn met traditionele kurksystemen.

Ter voorbereiding hierop heeft de leverancier deze kunstgrasmatten met kurk infill laten testen door KIWA-ISA sport. Hierbij is gebleken dat alle metingen voldoen aan de Fifa normen en de nieuwe KNVB norm van 2019. Na aanleg van het nieuwe kurksysteem worden de velden gekeurd door een erkende keuringsinstantie conform de huidige normen (KNVB 2019).

De werkzaamheden starten in de eerste week van juli en zullen maximaal 2 weken in beslag nemen. Na oplevering zijn de velden direct bespeelbaar. Kurk infill heeft enige tijd nodig om zich te zetten in de kunstgrasmat. Bespeling en beregening zullen dit proces bespoedigen.
Tip de redactie!