Voortgang bouw sociale huurwoningen in Meierijstad

In het najaar van 2017 hebben de corporaties binnen Meierijstad de gemeenteraad een cheque aangeboden om 100 (tijdelijke) sociale huurwoningen, versneld te realiseren in 2018. Aanleiding voor gemeente en corporaties was om samen een aanjaagteam in te stellen om
de realisatie van sociale huurwoningen te versnellen.

Resultaten

Eind 2017 zijn de gemeente en de corporaties samen enthousiast van start gegaan om alle mogelijke locaties in beeld te brengen en te kijken waar op korte termijn concrete resultaten te behalen zijn. Het aanjaagteam kijkt daarnaast hoe nauwer kan worden samengewerkt om de
doorlooptijd te verkorten om te komen tot de realisatie van sociale huurwoningen. We hebben daarmee goed zicht gekregen op de mogelijkheden. Het college heeft de corporaties gevraagd hoe ver het staat met de realisatie van hun bod van die sneller te realiseren (tijdelijke) woningen. Uit de informatie die is ontvangen blijkt dat de praktijk weerbarstiger is dan verwacht. De gemeente en corporaties blijven met elkaar zoeken naar oplossingen, waarbij het realiseren van sociale huurwoningen prioriteit heeft ten opzichte van het realiseren van tijdelijke woningen. Wel met een focus om tot versnelling van realisatie te komen. De bouw van sociale huurwoningen heeft in de tussentijd niet stilgelegen. In 2017 en eerste helft van 2018 zijn er door de corporaties 130 sociale huurwoningen gerealiseerd.

Goede samenwerking tussen gemeente en corporaties

Door intensieve samenwerking worden belemmeringen om sociale woningbouw van de grond te krijgen sneller duidelijk. We blijven met elkaar zoeken naar oplossingen om tot een versnelling in de bouwopgave te komen. Binnen de prestatieafspraken die we met elkaar maken staan we daar ook nadrukkelijk bij stil.
Tip de redactie!