Vanavond laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Vanavond zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaatsvinden. De vergadering start om 19.30 uur. Deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de eerste raadsvergadering voor wethouder Rik Compagne (Hier). Rik werd in de  raadsvergadering van afgelopen donderdag benoemd.

Hieronder het overzicht met de agendapunten die vanavond aan de orde komen.

Voorlopige agenda raad 2 juli 2019

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 6 juni 2019
6. Ingekomen stukken

Hamerstukken:

7. Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2018
8. Vaststelling 1e bestuursrapportage 2019 en daarbij behorende begrotingswijziging 2019

Bespreekstukken:

9. Vaststelling kadernota 2020

10. Sluiting

Zomerreces

Na vanavond start het zomerreces voor de gemeenteraad. De eerstvolgende vergadering na de zomer is die van de agendacommissie op 29 augustus.
Vanaf medio augustus volgt er meer informatie over de komende vergadercyclus van september (beeldvormende avond, commissie- en raadsvergaderingen).

Bekijk hier online de raadsvergadering
Tip de redactie!