Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens voorjaarskermis 2017 op de Boschweg

Op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april  wordt er een voorjaarskermis georganiseerd door Swinkels Amusement op de Boschweg. Om de veiligheid van Exploitanten en bezoekers te waarborgen zullen er verkeersmaatregelen getroffen worden.  Dit betreft de volgende maatregelen:

Door het plaatsen van schrikhekken (voorzien van een verkeersbord model C01 van bijlage I van het R.V.V. 1990) de volgende wegen en/of wegvakken af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers:

  • Boschweg, tussen de Cornelis Trompstraat en Boschweg ter hoogte van de huisnummers 105 en 130;
  • Jan van Amstelstraat, vanaf Boskoopstraat tot aan Boschweg;
  • Evertsenstraat, tussen Cornelis Trompstraat en Boschweg;
  • Distelstraat, tussen Daliastraat en Boschweg

Door het plaatsen van verkeersborden model E02 van bijlage I van het R.V.V. 1990 op de parallelweg van de Boschweg aan beide zijden over de hele lengte tijdelijk een stopverbod in te stellen.

Het doorgaande verkeer zal met bebording worden omgeleid.

 Geldigheid maatregel.

In verband met het opbouwen en afbreken van de attracties geldt deze tijdelijke verkeersmaatregel vanaf donderdag 20 april 2017 08:00 uur tot en met maandag 24 april 20176 12:00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Bezwaar en voorlopige voorziening.

Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel.

Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Veghel, 16 maart 2017.
Tip de redactie!