De plannen van de gemeente en het geld dat de gemeente daaraan wil of kan besteden komen in de
‘kadernota’ te staan. De gemeente maakt plannen voor een langere periode, maar de wereld staat niet
stil. Daardoor kan het soms nodig zijn om de plannen aan te passen.

Zijn het de juiste plannen? Missen er plannen? Graag hoort de gemeenteraad dat van u. Daarom organiseert de gemeenteraad een themabijeenkomst op 22 februari a.s. van 19.00 uur tot 22.30 uur. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het bestuurscentrum, Sint Oedenrode.

Aanmelden

Wilt u meedenken en meepraten, meldt u dan aan voor deze avond. Dat kan door vóór 19 februari, een
e-mail te sturen naar griffie@meierijstad.nl.

Wilt u meer weten?

Zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website: www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Gemeente Meierijstad, Themabijeenkomst

 
Tip de redactie!