Op donderdag 8 maart zal er in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode een raadsvergadering plaatsvinden. Aanvang van de (openbare) vergadering is 19.30 uur.

De vergadering zal worden voorgezeten door burgemeester van Rooij.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Benoeming burgercommissielid
• Wijziging verordening op de raadscommissies
• Krediet c.q. routekeuze snelfi etsroute Veghel-Uden
• Bestemmingsplan “Sint-Jozefklooster” in Schijndel

De commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering heeft op 1 maart advies uitgebracht hoe de onderwerpen te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Het is aan de raad om hierover een
besluit te nemen.

Kijk hier morgen naar de livestream van de vergadering!
Tip de redactie!