Tegemoetkoming Corona-schade amateurorganisaties kunst en cultuur 2020

logo Gemeente Meierijstad

In december 2020 zijn door de gemeenteraad van Meierijstad middelen beschikbaar gesteld voor het compenseren van geleden Corona-schade in 2020. Onderdeel hiervan is een budget van € 50.000,– voor amateurorganisaties in de sector kunst en cultuur.
Burgemeester en wethouders hebben hiervoor nu een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. Organisaties kunnen tot 1 mei 2021 een verzoek indienen. De maximale vergoeding is € 2.000 per organisatie.

Van verschillende amateurorganisaties in de sector kunst en cultuur is vernomen dat men financiële schade heeft opgelopen als direct gevolg van (de maatregelen in het bestrijden van) COVID-19. Het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad van Meierijstad hebben besloten deze organisaties tegemoet te komen. De vergoeding wordt beschikbaar gesteld voor de kosten van extra maatregelen die nodig waren om activiteiten door te kunnen laten gaan. Voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van
desinfecteringsmateriaal, stickers om afstand te houden, bewegwijzering en huur voor het gebruik van extra ruimten.

Daarnaast kan een exploitatietekort van een amateurorganisatie bijgepast worden. Dit tekort kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tegenvallende inkomsten uit contributies van de leden. Inkomstenderving vanwege minder sponsorinkomsten valt hier niet onder. Een organisatie moet aantonen dat er in voorgaande jaren sprake was van een gezonde financiële situatie en Corona eenmalig een negatieve invloed heeft gehad. De gemeente is eerder in 2020 in de meeste gevallen niet overgegaan tot het terugbetalen van de
reguliere subsidie van amateurorganisaties, ondanks dat activiteiten geheel of deels niet hebben plaatsgevonden. Deze keuze is gemaakt om verenigingen en stichtingen in deze moeilijke periode te blijven ondersteunen. Geleden Corona-schade dient in eerste instantie met de reguliere subsidie betaald te worden.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!