Beeldvormende avond gemeente Meierijstad op 11 maart

Een digitale beeldvormende avond staat er donderdag 11 maart op de agenda van de gemeente Meierijstad. Gemeenteraadsleden zullen tijdens deze avond meer informatie krijgen en in gesprek gaan over onderstaande onderwerpen. De beeldvormende avond zal om 19.30 uur van start gaan.

logo Gemeente Meierijstad

Deze beeldvormende avond vindt digitaal plaatst. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Op het programma staat:

• Stand van zaken duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad

Wat is opgehaald? Hoe ziet de visie er op hoofdlijnen uit? Wat beslissen we nu en wat later? Hoe ziet het vervolgtraject eruit? Zijn er nog vragen en/of zaken om rekening mee te houden?

• Leefgoed Veghel

Wat is de stand van zaken? Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Wat is de gemeentelijke inbreng en de inbreng van partners in het Leefgoedconcept? Waar dient verder rekening mee gehouden te worden? Hoe ziet het vervolgproces er uit?

• Circular Food Center (CFC)

Het CFC is een project van Samen Tegen Voedselverspilling (STV) in Meierijstad en één van de sleutelprojecten in de regiodeal. De ambitie is om van het CFC het Europese kennis-; innovatie- en ontmoetingscentrum op het gebied
van voedselverspilling te maken. In een korte presentatie wordt u nader geïnformeerd over dit project.

Beeldvormende avond
Tip de redactie!