Logo TEAM

TEAM Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van Meierijstad over de mogelijkheden om tot vrijstelling van legeskosten van verenigingen te komen.

Afgelopen tijd komen bij TEAM steeds meer geluiden binnen dat diverse verenigingen moeite hebben tot het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven zoals de bouw van een verenigingsgebouw. Een groot deel van het financieel budget zou op gaan aan legeskosten, dit kan volgens Wern van Asseldonk van TEAM niet de bedoeling zijn. Dit doet geen recht aan de vele vrijwilligers die door zelfwerkzaamheid de kosten voor zijn of haar vereniging zo laag mogelijk probeert te houden.

Door zelfwerkzaamheid zorgen de verenigingen er al voor dat de kosten voor de gemeente Meierijstad al zoveel mogelijk beperkt worden. Nu worden ze nog geconfronteerd met legeskosten, dit zou anders moeten en kunnen. Sommige verenigingen zijn op dit moment genoodzaakt om sponsor- of lidmaatschapsgelden in te zetten om legeskosten te voldoen waardoor er minder overblijft voor het uiteindelijk doel.

TEAM Meierijstad hoopt dat vrijstelling nog meegenomen kan worden met de behandeling van de nieuwe legesverordening, of dat de verenigingen op een andere manier gecompenseerd worden. Wij gaan dit scherp in de gaten houden.

 
Tip de redactie!