Meierijstad investeert in verbinding zorg en veiligheid

logo Gemeente Meierijstad

Gemeenten krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het komt steeds vaker voor dat kwetsbare inwoners, die mogelijk een (veiligheids)risico vormen voor zichzelf en/of voor hun omgeving, overlast veroorzaken of extra hulp nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Een goede balans vinden in – enerzijds zorg en ondersteuning bieden en anderzijds veiligheidsinterventies, is van belang voor een duurzaam veilige en leefbare omgeving.

De gemeente Meierijstad wil haar inzet hierop verstevigen en investeert € 200.000. Met dit geld zet de gemeente in op preventie, het in een vroeg stadium signaleren van problematiek en veiligheidsissues en deskundige ondersteuning. Hierdoor willen we ook verplichte zorg (en daarmee gepaarde kosten) zo veel mogelijk voorkomen.

gemeente meierijstad
Tip de redactie!