Team Meierijstad vraagt reactie verenigingen en wijk- en dorpshuizen ivm paracommercie

Op 4 oktober heeft er een commissievergadering plaats gevonden waarin de 4e wijziging van de APV werd behandeld. Paracommercie is een van de onderdelen die daarin werd behandeld.

In juni heeft het college de verenigingen een brief gestuurd met de wijzigingen aangaande paracommercie en heeft daarin zowel de openings- en sluitingstijden benoemd als de maximaal aantal dagen, de meldingen die gedaan moeten worden en dat er ontheffingen aangevraagd kunnen worden.

Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Goijaarts aangegeven dat hij geen enkele reactie heeft ontvangen van de verenigingen en wijk- en dorpshuizen op deze brief.

Dit verbaasd Team, omdat er vanuit verenigingen en wijk- en dorpshuizen toch signalen zijn gekomen dat de wijzigingen voor belemmeringen in de toekomst gaan zorgen. Met name het invoeren van maar 3 dagen om para commerciële activiteiten te houden.

Wij willen dan ook graag van de verenigingen en dorpshuizen horen of ze kunnen instemmen met een maximum van 3 dagen.

Op 11 oktober zal dit punt in de raadsvergadering vastgesteld worden en zal de regeling vanaf januari ingaan.

Team zou dan ook graag voor 9 oktober reacties ontvangen van verenigingen en wijk- en dorpshuizen om tijdig te kunnen oordelen of er een amendement ingediend moet worden.

Op de volgende webpagina kun je het raadsvoorstel lezen met de daarbij behorende informatie:

http://www.ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Meierijstad

Indien er vragen zijn op de paracommercie kun je contact opnemen met Miranda Kerkhof-Ulehake, m.kerkhof@teammeierijstad of info@teammeierijstad.nl

Bier
Tip de redactie!