Meepraten over de toekomst van Meierijstad?

logo Gemeente Meierijstad

Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we aan moeten werken om dat te bereiken in de leefomgeving. Met uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte, die ervoor moeten zorgen dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen, werken en leven. Daarvoor is het belangrijk om nu al na te denken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, wonen, landschap en duurzaamheid. Bij het opstellen van de omgevingsvisie gebruikt de gemeente de inbreng van inwoners, ondernemers, gemeenteraad en belangenorganisaties.

Digitale inloopavond voor inwoners op 20 januari

Op dit moment hebben we een voorontwerp voor de omgevingsvisie klaar. We willen graag van onze inwoners weten wat u belangrijk vindt om ons mee te geven voor uw leefomgeving en de toekomst van Meierijstad. Op 20 januari is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een digitale inloopavond waarop u uw inbreng kunt geven en vragen kunt stellen. Het voorontwerp omgevingsvisie en de samenvatting van het voorontwerp zijn te vinden op www.meierijstad.nl/omgevingsvisie. De gemeenteraad, bedrijven en belangenorganisaties geven via andere digitale inloopavonden hun inbreng.

Aanmelden?

U kunt zich hiervoor aanmelden via www.meierijstad.nl/inloopavond.

U krijgt dan een link toegestuurd, zodat u deel kunt nemen aan deze inloopavond. Als 20 januari u niet past, kunt u uw inbreng of vragen ook mailen naar info@meierijstad.nl onder vermelding van ‘inbreng voorontwerp omgevingsvisie’.

Voorbereiding op de Omgevingswet

De Omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt in 2022 in werking en bundelt alle wetten en regels over de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving in één nieuwe wet. Er komt één wet met één loket en
één procedure voor het aanvragen van vergunningen, Dit biedt meer overzicht en voorkomt botsing van verschillende plannen. Inwoners krijgen straks nog meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving. De Omgevingswet biedt aan de
ene kant ruimte aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant bescherming voor de kwaliteit
ervan.
Tip de redactie!