SP Meierijstad komt met motie om armoedebeleid op de schop te nemen

sp-meierijstad

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) pleit voor verhoging van de bijstand en het minimumjeugdloon en aanpassing van de regels voor inkomensondersteuningsmaatregelen. Volgens het NIbud passen de huidige maatregelen niet meer bij de maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekortkomen en uiteindelijk in financiële problemen belanden. SP Meierijstad wil dat de gemeente de aanbevelingen overneemt en vindt dat het armoedebeleid op de schop moet.
Het Nibud deze week (na een onderzoek van vijf jaar) met de aanbeveling gekomen is om de bijstand en het minimumjeugdloon te verhogen;

Volgens de stichting passen de geldende maatregelen niet meer bij de huidige maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekortkomen en uiteindelijk in financiële problemen belanden;
Uit hun onderzoek (zie bijlage) blijkt dat er in ieder geval vier soorten huishoudens zijn die niet genoeg inkomensondersteuning krijgen om rond te komen.

Het daarbij gaat om:
• jongeren onder de 21 met een bijstandsuitkering of minimumloon,
• stellen met kinderen boven de twaalf jaar en een bijstandsuitkering,
• mensen met een minimumloon en hoge zorgkosten
• mensen met een flexibel inkomen.

In theorie die huishoudens tientallen euro’s per maand tekort komen, maar in de praktijk het vaak gaat om meer geld. Huishoudens niet altijd alle toeslagen krijgen waar ze recht op hebben en soms hogere uitgaven hebben dan gemiddeld. Ook mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten beschermd moeten worden en ze niet door gezondheidsproblemen ook nog geldproblemen krijgen.

Geadviseerd wordt om het systeem te versimpelen en als gemeente te zorgen voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.
Er nieuw beleid gemaakt moet worden voor mensen met een laag en/of flexibel inkomen. Als die een eigen huis, spaargeld of in het verleden een hoog inkomen hadden, moet dat niet per definitie betekenen dat ze geen inkomensondersteuning krijgen. Ook dienen gemeenten meer ruimte te krijgen voor maatwerk.

SP raadslid Ruud Merks, wil dat de gemeente Meierijstad meteen actie onderneemt. “De gemeente heeft de mogelijkheden heeft om het huidige systeem te versimpelen en kan zorgen voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.” Komende donderdag, tijdens de raadsvergadering dient Merks ook een motie namens de SP in waarin hij het college verzoekt, om de aanbevelingen van het Nibud over te nemen, voor zover het van toepassing is voor gemeentelijk beleid. En uiterlijk in februari 2021, met een voorstel naar de Raad te komen, waarin ze deze aanbevelingen, hebben uitgewerkt in beleid.

Geld-WdM
Tip de redactie!