Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad zoekt versterking

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar inwoners uit Meierijstad die zitting willen nemen in de Adviesraad. Hierbij is het van belang dat de belangstellende beschikt over kennis en/of affiniteit met de beleidsterreinen WMO en/of GGZ.

De Adviesraad Sociaal Domein is in 2016 ontstaan uit de 3 WMO-raden voor de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode. Met de fusie tot de gemeente Meierijstad als stip op de horizon is toen besloten om een brede Adviesraad Sociaal Domein op te richten. Dat wil zeggen dat de beleidsterreinen Jeugd en Onderwijs, Participatie en Migratie en Wmo en GGZ volledig door deze Adviesraad ondersteund worden.

De voornaamste taken zijn: het organiseren van inspraak en het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is er gekozen voor een wendbare netwerkorganisatie.

Om deze taken goed te kunnen blijven ondersteunen is de Adviesraad nu op zoek naar versterking. Deze kandidaat zou over de volgende kwaliteiten te beschikken:

  • U beschikt over de juiste kwaliteiten en ervaringen, waardoor u goed functioneert in een netwerkorganisatie.
  • U bent overtuigd van het belang van een brede Adviesraad Sociaal Domein en gelooft in de kracht van de burgers.
  • U bent onafhankelijk van welke organisatie dan ook, collegiaal, respectvol, sociaal, legt gemakkelijk verbindingen en u kunt goed samenwerken.
  • U brengt uw energie en enthousiasme graag over op anderen met respect voor de kwaliteit van de ander.
  • U communiceert gemakkelijk, ook digitaal.

De Adviesraad Sociaal Domein streeft naar een evenwichtige verdeling in vrouw/man, jong/oud en geografische spreiding in haar geleding.

Belangstelling?

Stuur dan een e-mail naar info@asdmeierijstad.nl voor 8 september 2019 met daarin :
– een korte motivatiebrief
– en uw curriculum vitae

Meer informatie?

Pieter van Dieperbeek, voorzitter Adviesraad, bereikbaar via e-mail: voorzitter@asdmeierijstad.nl of via telefoonnummer (06) 54 95 72 04 en/of Mart van Goor, voorzitter Kennisgroep Wmo en GGZ, bereikbaar via e-mail: mart.vangoor@ziggo.nl of via telefoonnummer (06) 10 38 70 06

Gesprekken

De gesprekken vinden plaats in week 38 (van 16 t/m 20 september 2019).
Handen

Tip de redactie!