Raadsleden M. Klotz en J. van Gerwen in Algemeen Bestuur WSD

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap De Dommel wijst de raad uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur aan. In het fractievoorzittersoverleg is hierover gesproken.

Marischka Klotz

Dit heeft geresulteerd in een voordracht van twee personen, de Schijndels raadsleden Marischka Klotz (Team Meierijstad) als lid en  Johan van Gerwen (CDA) als plaatsvervangend lid.

In de raadsvergadering van a.s. donderdag zullen de gemeenteraadsleden over de voordracht een besluit nemen.

Johan van Gerwen

 
 

Tip de redactie!