SP Meierijstad ageert tegen beleid Woonmeij

sp-meierijstad

De vereniging van woningcorporaties Aedes en de Woonbond hebben in december het sociaal huurakkoord 2018-2021 met elkaar afgesloten.  Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt de komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage.

Verder staan er o.a. de volgende afspraken in het akkoord:

  • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen.
  • Huurders die een huurprijs boven de sociale huurgrens (710,68 euro in 2018) betalen en huurtoeslag gerechtigd zijn, krijgen huurverlaging.

Op de website  van de SP wordt informatie gegeven hoe mensen voor de huurbevriezing of huurverlaging in aanmerking kunnen komen.  Tot grote verbazing  van de SP weigert Woonmeij, een van de grote woningcorporaties in Meierijstad, hieraan mee te werken.

Bouwvereniging Woonmeij die er altijd trots op was een echte sociale bouwvereniging te zijn, laat haar huurders in de kou staan, aldus de SP.  Volgens de partij gebruikt Woonmeij een gelegenheidsargument om niet mee te willen werken aan huurbevriezing of huurverlaging.

Dit is voor de SP reden om de bouwvereniging erop te wijzen dat ook in Meierijstad en Sint Michielsgestel  de gemaakte afspraken wel degelijk uitgevoerd moeten worden.

Lees verder onder de foto

SP Meierijstad boos op Woonmeij

Hieronder de brief  die de SP gestuurd heeft aan de directeur van Woonmeij

Schijndel, 5 Mei, 2019

Geachte meneer Wonders,

Op het spreekuur van de SP Hulpdienst kwam een huurder van de bouwvereniging met een in onze ogen een zeer ernstige klacht. U bent niet van plan om de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord na te komen.

In uw schrijven bevestigt u dat het Sociaal Huurakkoord de mogelijkheid geeft om op verzoek van de huurder de huur te bevriezen of te verlagen. Vervolgens schrijft u dat het op dit moment nog niet mogelijk zou zijn. Landelijke regelingen voor de invulling van deze maatregelen zouden nog uitgewerkt moeten worden.

In onze ogen maakt u gebruik van een gelegenheidsargument. Een argument wat ook nog eens onjuist is.

Corporatiekoepel Aedes en Woonbond hebben voor 2019 afspraken gemaakt over huurverlaging en huurbevriezing. In een gezamenlijk bericht wordt dit nog eens bevestigd. En huurverlaging of bevriezing kunnen prima binnen de huidige wettelijke regels. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat het corporaties vrij staat de afspraken over huurbevriezing en huurverlaging na te komen.

Wij gaan ervan uit dat u als sociale bouwvereniging de gemaakte afspraken in het Sociaal Huurakkoord alsnog gaat uitvoeren. Het zou de bouwvereniging sieren, om net als uw collegae in Veghel AREA, uw huurders actief gaat informeren over de mogelijkheid van huurbevriezing of huurverlaging.

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Tonnie Wouters

SP Hulpdienst, Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel

 

 

Tip de redactie!