logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad maakt zich sterk voor een hartveilige gemeente. Dat blijkt uit het onlangs vastgestelde AED-beleidsplan. Samen met de drie Hartsav(f)e stichtingen, afgevaardigden van de wijk- en dorpsraden en het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) is de ambitie uitgesproken om binnen twee jaar een volledig AED-dekkend netwerk te realiseren. Dat geldt zowel voor het binnengebied als het buitengebied.

AED’s redden levens

AED’s vergroten de kans om levens te redden. In meer dan 75% van de gevallen start een omstander met reanimeren totdat de ambulance er is. In meer dan 50% van alle reanimaties sluit een omstander een AED aan vóór aankomst van de ambulance. Ongeveer 23% van de
slachtoffers die zijn gereanimeerd, overleeft het.

AED-beleidsplan voor de komende jaren

Tot op heden hebben particulieren, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de Hartsav(f)e stichtingen er voor gezorgd dat in Meierijstad al veel AED’s zijn opgehangen. Naast voldoende AED’s moeten de AED’s ook op de juiste plek hangen, 24/7 toegankelijk zijn en in een (buiten)kast hangen, zodat ze bijdragen aan het AED-dekkend netwerk. Om dat te kunnen realiseren is door de gemeenteraad en het college een verhoging van de subsidie voor de Hartsav(f)e stichtingen toegezegd. Wethouder Compagne van volksgezondheid: ‘We zijn dankbaar dat we drie betrokken Hartsav(f)e stichtingen hebben, waarbij vrijwilligers zich enorm inzetten om te komen tot een AED-dekkend netwerk. De samenwerking met de wijk- en dorpsraden en het POM is daarbij essentieel. Ook ondersteuning van het bedrijfsleven waardeer ik enorm. Om dit kracht bij te zetten, is door het college extra subsidie verstrekt. Over twee jaar gaan we evalueren, in hoeverre het AED-dekkend netwerk is gerealiseerd.’

Burgerhulpverlener

Het realiseren en in stand houden van een dekkend AED-netwerk is niet voldoende. Net zo belangrijk is het hebben van burgerhulpverleners. Wilt u zich inzetten als burgerhulpverlener om inwoners hulp te bieden met een AED? Meldt u zich bij één van de drie Hartsaf(v)e stichtingen in uw kern via onderstaande gegevens.

Website met alle AED’s in Meierijstad

Om u als inwoner inzicht te geven, waar AED’s zijn opgehangen, is een website opgezet. Zo kunt u zien welke AED’s bijdragen aan een AED-dekkend netwerk. De website is te vinden via: Website AED’s in Meierijstad
Tip de redactie!