Raadsvergadering op 27 juni

logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 27 juni wordt er vergaderd door de gemeenteraad. De vergadering is zoals gebruikelijk in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Om 19.30 zal de vergadering aanvangen. U bent van harte welkom om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

De vergadering is ook te volgen via een live stream:  Gemeenteraad livestream

De raad neemt op 27 juni een besluit over de onderwerpen die op 20 juni in de commissies worden behandeld.

Daarnaast staat op de agenda:

• Benoeming wethouder Rik Compagne

• Benoeming commissievoorzitters en waarnemend raadsvoorzitters

• Aanwijzing collegeleden als (plaatsvervangend) lid in bestuur gemeenschappelijke regelingen

• Afscheid wethouder Eric van den Bogaard

Uit de raad gelicht

Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel

In maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen het oude deel van het voormalig gemeentehuis in Schijndel in eigendom te houden en te bestemmen voor huisvesting van de bibliotheek, de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie met een depot, het
Klantcontactcentrum en commerciële partijen. Er is onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke realisatie van dit plan. Dit heeft geleid tot enkele scenario’s die aan de commissie en gemeenteraad worden voorgelegd.

Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.
Tip de redactie!