Raadsvergadering Meierijstad op 14 december

Aanstaande donderdag zal er een raadsvergadering plaatsvinden in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De vergadering zal om 19.30 uur starten. Een van de bespreekpunten is het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen voor de megastal in Nijnsel.

 

De raadsvergadering thuis volgen:

De agenda van de vergadering:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

Hamerstukken:

3. Besluitvorming verklaring van geen bedenkingen i.v.m. plan Ritaplein

4, Boskant inzake realisatie van 14 woningen in de voormalige kerk

4. Vaststelling normenkader voor accountantscontrole 2017

5. Vaststelling verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen

6. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht

7. Instemming met statuten samenwerkingsbestuur SKBO – stichting OOG

8. Vaststelling beleidsnota Voorschoolse Voorzieningen Onderwijsachterstanden

9. Vaststelling (wijziging) van participatieverordening

10. Representatief verklaren programmabeleidsbepalende orgaan (PBO) van de Stichting Omroep Meierijstad voor de gemeente Meierijstad

Bespreekstukken:

11. Weigering verklaring van geen bedenkingen voorgenomen vestiging varkenshouderij Lieshoutseweg ong. Nijnsel

12. Moties vreemd aan de orde van de dag: Wmo regresrecht

13. Sluiting

Bestuurscentrum, Meierijstad
Tip de redactie!