Extra uren voorschoolse educatie voor jongste kinderen Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. Zij spelen en leren daar met andere kinderen en dat heeft een positieve uitwerking op de overgang naar de basisschool.

Meer uren – betere start

Sommige kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben een taal- en/of ontwikkelachterstand. Dat zorgt voor een valse start op de basisschool. Voor hen is er voorschoolse educatie. Door spelenderwijs te leren op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, kunnen meer kinderen zonder achterstand naar de basisschool. Voor extra effect mogen peuters vanaf 1 januari 2020 16 uur per week gebruik maken van voorschoolse educatie. Nu is dat 10 uur per week. Het Kabinet heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Gemeenten zijn op 1 augustus 2020 wettelijk verplicht om het aanbod van voorschoolse educatie uit te breiden. Gemeente Meierijstad loopt met deze urenuitbreiding vanaf 1 januari voor op de landelijke ontwikkeling. Wethouder Coby van der Pas: “Deze uitbreiding naar 16 uur is een extra stap in de richting om zo veel mogelijk kinderen een goede start op de basisschool te geven en daarmee ook gelijke kansen voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in januari al te starten met de 16 uur kunnen de aanbieders van peuteropvang alvast ervaring opdoen met de urenuitbreiding en de eigen organisatie hierop aanpassen.”

Voor wie?

Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar met een (risico op) taal- en/of ontwikkelachterstand komen in aanmerking voor voorschoolse educatie. Hun ouders krijgen via het consultatiebureau een indicatie, waarmee zij gebruik kunnen maken van het aanbod. Gemeente Meierijstad subsidieert het overgrote deel van de kosten voor voorschoolse educatie, ouders betalen de laagst mogelijke eigen bijdrage. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de peuteropvangorganisatie, waar zij gebruik van maken voor vragen over deze bijdrage en de mogelijke wijziging in uren. In Meierijstad biedende Plu in Schijndel, de Verbinding in Sint-Oedenrode, ’t Kroontje en SPV in Veghel voorschoolse educatie aan.
Tip de redactie!