logo Gemeente Meierijstad

Op donderdag 24 september neemt de gemeenteraad een besluit over de onderwerpen die op 10 september in de commissie REB (Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering) zijn behandeld. Bij een raadsvergadering is op dit moment geen ruimte voor publiek om deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. De vergadering zal zoals gebruikelijk om 19.30 uur van start gaan.

Op de agenda staat:

• Kennismaking kinderburgemeester en overdracht kinderburgemeester ambtsketen
• Gebiedsvisie Molenheide (afvoeren van agenda, niet rijp voor besluitvorming)

Hamerstukken

• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad
• Vaststelling bestemmingsplannen:
– Boschweg 114-118, Schijndel
– Landelijk gebied, herziening Schootsestraat 40 en 59, Schijndel
– Landelijk gebied, herziening Borne 27, Schijndel
– Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 16-22
– Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9
• Aanvullend krediet snelfietsroute Uden-Veghel

Bespreekstukken

• Motie vreemd aan de orde Hart: Bomenfonds
Tip de redactie!