logo Gemeente Meierijstad

Vanavond is er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een raadsvergadering. Vanaf 19.30 uur komt de gemeenteraad bijeen. De vergadering is openbaar en iedereen is welkom om de vergadering bij te wonen. Zoals gebruikelijk is de vergadering ook via een live stream te volgen indien u niet in de gelegenheid bent om naar Sint Oedenrode te komen.

Hieronder de agenda van vanavond.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijst vergadering 20 september 2018
6. Ingekomen stukken
Hamerstukken:
7. Vaststelling bestemmingsplan Rode Akkers – fase 2, Sint-Oedenrode
8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Kremselen Boskant’
9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Kerkstraat 28-34’
10. Vaststelling bestemmingsplan Mariaheide, herziening Heiakkerstraat
11. Vaststelling verordening onderzoekrecht gemeenteraad Meierijstad 2018
12. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Bolst’
Bespreekstukken:
13. Wijziging begroting 2018 conform de bestuursrapportage 2018
14. Behandeling onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad ‘Toegang Sociaal Domein’ 15. Vaststelling strategische visie Sociaal Domein 2018 – 2022
16. Vaststelling verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (4e wijziging)
17. Sluiting
Tip de redactie!