logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 18 april staat de eerstvolgende raadsvergadering op de in agenda. Deze zal van 19.30 gaan plaatsvinden in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De vergadering zal worden voorgezeten door burgemeester van Rooij.

Voorlopige agenda raad 18 april 2019

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Rondvraag
4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde
5. Vaststelling besluitenlijsten vergadering 28 maart 2019
6. Ingekomen stukken
7. Toelating raadslid CDA in verband met vertrek van de heer Hendriks
8. Wijziging controleverordening 2017 gemeente Meierijstad
9. Krediet voor overname van diverse sportvelden en kleedaccommodaties.
10. Vaststelling kaart ‘bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
11. Vaststelling koersdocument invoeren omgevingswet
12. Instemming startnotitie Regionale Energie Strategie
13. Sluiting

De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Gemeente-Meierijstad_raadsvergadering

Tip de redactie!