De onderwerpen op de raadsagenda zijn op 13 september behandeld in de raadscommissies. De commissies hebben advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk).

Onderstaand een opsomming:

Hamerstukken

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Voorbolst 18’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘KoolenkampenIepenlaan, reparatie Iepenlaan 16’ te Veghel
  • Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad Vaststelling visie op IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
  • Vaststelling nota grondbeleid tenzij amendement wordt ingediend.

Bespreekstukken

  • Behandeling onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad ‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’
  • Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor realisatie KDV/BSO en PSZ Kindcentrum Nijnsel
  • Vaststelling Erfgoedverordening Meierijstad 2018
  • Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel ‘Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats in WMO’

Vergaderstukken

De vergaderstukken kunt u vinden op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Bijwonen van vergaderingen / live stream

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen
via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

Bestuurscentrum, Meierijstad
Tip de redactie!