Meierijstad gaat een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag ontwikkelen. Landelijk neemt de problematiek rond personen met verward gedrag toe. Ook in de gemeente Meierijstad speelt deze problematiek. Gemeenten hebben de taak de aanpak rond
deze groep goed te organiseren. Het landelijke Schakelteam, onder leiding van Onno Hoes,heeft hierin een aanjagende werking gehad. Regionaal is het projectteam “Verward en dan… “ opgericht. Gemeente Meierijstad neemt in deze projectgroep een actieve rol in.

Randvoorwaarden

Door de regionale werkgroep is voor de deelnemende gemeenten een plan opgesteld die bijdraagt aan het formuleren en implementeren van lokaal beleid. Uiteraard is voor een effectieve aanpak een aantal voorwaarden benoemd. Het is belangrijk dat de hulpverlening dichtbij beschikbaar is en dat de betrokken partijen duidelijke afspraken hebben wie wanneer aan zet is.

Inzet Wijk-GGD-er

Uit de ervaringen van andere gemeenten is gebleken dat de inzet van een Wijk-GGD’er op deze gewenste manier succesvol kan zijn. De Wijk-GGD’er werkt laagdrempelig, gaat eropaf, niet gehinderd door procedures of indicaties. Waar nodig regelt deze snel zorg en ondersteuning. Deze Wijk-GGD’er is bekend met de doelgroep en kan daardoor preventief werken. Met betrokken partijen kan snel worden samengewerkt en kan vaker voorkomen worden dat de situatie escaleert. De politie wordt hier mee ontlast.

Pilot

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) start in september met een tweede, landelijke pilotronde Wijk-GGD. Deze landelijke pilot duurt acht maanden. Meierijstad zet echter van oktober 2018 t/m 2019 een Wijk-GGd’er in. Door de inzet van de Wijk-GGD’er wil Meierijstad de ontwikkeling van de aanpak mensen met verward gedrag een belangrijke impuls geven.

Zorg
Tip de redactie!