Vanavond is er in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode een Beeldvormende avond. Deze avond is een voorbereiding op de commissievergaderingen en raadsvergaderingen die hierna volgen.

De agenda voor deze beelvormende avond is als volgt:

• 19.30 – 20.00 uur: Inspreekronde

• 20.00 – 21.00 uur: Presentatie over informatiebeveiliging en privacy

Waar heeft de gemeente mee te maken?

• 20.00 – 21.00 uur: Overeenkomst afkoop regresrecht Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wat zijn de gevolgen voor de gemeente en regres cliënten?

• 21.15 – 22.30 uur: Presentatie over gezondheid

Verzamelen van input voor de beleidsnota gezondheid Meierijstad

De vergadering is openbaar en dus zijn alle inwoners van Meierijstad uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Bent u niet in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen in het bestuurscentrum, maar wilt u de vergadering wel volgen dan kan dit via de livestream van de Gemeente Meierijstad:
Tip de redactie!