Platform Ondernemers en gemeente Meierijstad bezegelen samenwerking Economisch Convenant ondertekend

logo welzijn de meijerij

Gemeente Meierijstad en het Platform Ondernemers Meierijstad (POM) werken al een tijd intensief samen aan het versterken van het ondernemersklimaat. Deze samenwerking is nu ook officieel bekrachtigd. Voorzitter van het POM, Maddy Goossens en burgemeester Van Rooij, hebben vandaag het Economisch Convenant Meierijstad ondertekend. In deze overeenkomst leggen de partners hun gezamenlijke afspraken vast. Zo spreken zij bijvoorbeeld af dat ze regulier overleggen om vroegtijdig besluiten te bespreken en de achterban van ondernemers goed te informeren en te betrekken bij relevante ontwikkelingen.

Meierijstad, POM

 

Burgemeester Van Rooij: “Het POM is een deskundige gesprekspartner voor onze gemeente. Het POM denkt mee over allerlei ontwikkelingen op het terrein van onze lokale economie. Bestuursleden van POM, ambtenaren en ondernemers praten over belangrijke thema’s, zoals bereikbaarheid, mobiliteit en voorwaarden voor een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers
en werknemers. Door intensieve samenwerking ontstaat een krachtig economisch beleid, waarwe gezamenlijk uitvoering aan geven. Zo creëren we een uitstekend ondernemersklimaat met nationale en internationale uitstraling.

Maddy Goossens – voorzitter POM: “Meierijstad heeft ondernemingen, zowel groot als klein, die nationaal en internationaal tot de top behoren. Juist daarom is het essentieel om deze belangen goed in te brengen bij zowel toekomstig als actueel beleid van de gemeente. De kracht van dit convenant is dat we dit juist vooraf doen. Samen kijken hoe we deze toonaangevende positie kunnen behouden en versterken. Als POM zijn we dan ook blij dat de gemeente dit gezamenlijk
belang middels dit convenant bevestigd. Samen mooi verder in ‘woorden en daden”.

POM

Het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) vertegenwoordigt de bedrijven die aangesloten zijn
bij de ondernemersverenigingen. Dat zijn 900 ondernemers met 27.000 werknemers.
Tip de redactie!