logo Gemeente Meierijstad

Om 10.00 uur deze ochtend begon Burgemeester Kees van Rooij,  in de Blauwe Kei in Veghel, met de uitreiking van 17 Koninklijke Onderscheidingen (waaronder 7 Schijndelaren) tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Dit ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. Vijf dames en twaalf heren kregen de versierselen opgespeld en mogen zich vanaf deze dag scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn. De heren Toon Bekkers (Sint-Oedenrode) en Berry Dekkers (Schijndel) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige 15 decorandi zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hieronder een overzicht van de Schijndelse gedecoreerden:

Mevrouw T.P. (Thea) Bijsterbosch – Verhagen (1957) 

 • 1985 – heden: Vrijwilliger en voorheen bestuurslid bij korfbalvereniging KVS’17 (voorheen Alico). Decoranda was als secretaris verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast bedacht zij activiteiten om extra inkomsten voor de club te genereren. Ook bedacht zij de ‘Kangoeroeklup’, een project voor jonge kinderen om kennis te maken met de vereniging en de sport. Decoranda was verantwoordelijk voor het kledingbeheer en nu nog steeds is zij (jeugd)trainer, coach en scheidsrechter.

De heer L.H.T. (Berry) Dekkers (1955)

 • 1965 – 1976: Vrijwilliger bij de voormalige H. Paulusparochie, vanaf zijn 10e misdienaar, vervolgens acoliet en collectant.
 • 1977 – 1982: Secretaris en daarna voorzitter van rolschaatsvereniging ‘De Pirouette’. Tevens secretaris van de Nederlandse Rolschaats Bond.
 • 1981 – 1982: Lid van de werkgroep Culturele Evenementen van Sociaal Cultureel Centrum De Vink waar decorandus mede de jaarlijkse tentoonstelling organiseerde en de administratie verzorgde rondom de exposities.
 • 1985 – 1995: Lid van de werkgroep Vernieuwbouw en lid van de Medezeggenschapsraad bij basisschool ’t Kwekkeveld.
 • 1997 – 2000: Vrijwilliger bij Make-A-Wish Nederland.
 • 2003 – 2013: Voorzitter van het Landelijk Overleg Directeuren van de Educatieve voorzieningen en vrijwilliger bij het landelijk netwerk Ziek-zijn&Onderwijs Nederland (ZIEZON). Tevens actief voor Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE).
 • 2003 – heden: Secretaris en daarna voorzitter van ‘reuma-beweeggroep ‘De Meierij’. Decorandus heeft voorts een groot aandeel gehad in de aansluiting bij de landelijke Reumavereniging.
 • 2011 – heden: Vrijwilliger bij fietsvereniging ‘de Rose Bluumkes’.
 • 2018 – heden: Vrijwilliger bij de Heemkundekring Schijndel. Decorandus is bezig met het documenteren van alle Schijndelse sportverenigingen.

Mevrouw A.M.W. (Ingrid) van de Laar – Verberne (1964)

 • 1983 – heden: Secretaris en vrijwilliger van de vereniging Scouting Burgemeester Herman Witte groep te Eindhoven. Als secretaris notuleert decoranda voor beide besturen én voor de groepsraden en teamleidersvergaderingen. Ze zorgt voor de agenda’s van alle bovengenoemde vergaderingen. Decoranda was leider van de kabouterspeltak en organiseerde diverse activiteiten voor dit team. Nu is zij leider van de Bevers. Zij is voor de vrijwilligers aanspreekpunt voor alle administratieve zaken; zij verzorgt de correspondentie rondom de jaarlijkse evenementen binnen de scouting en organiseert mede de jaarlijkse Sinterklaasviering, het jaarlijkse fakkeldefilé van de gemeente Eindhoven en de dodenherdenking op 4 mei waaraan de scoutinggroep actief aan deelneemt.

De heer A.A.H. (Toon) van de Meerakker (1946) 

 • 1978 – 2015: Secretaris en daarna voorzitter bij vogelvereniging Tro-Wi. Elk jaar worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd zoals tentoonstellingen, lezingen en contactdagen. Decorandus is volop betrokken geweest bij het organiseren hiervan. Tevens
 • 2012 – 2014: Verzorgen van de vogels in de voliére van Verzorgingstehuis Annahof.
 • 1989 – 2009: Penningmeester en daarna voorzitter biljartverening Nooit Volleerd en voorzitter van de gezamenlijke Gemondse biljartverenigingen. Decorandus verrichtte naast zijn bestuurlijke activiteiten ook uitvoerende activiteiten. Hij stelde speelschema’s op en organiseerde toernooien en trok daarvoor sponsors aan.
 • 2013 – heden: Bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boschweg. Decorandus is betrokken bij alle activiteiten van deze afdeling zoals busreizen, bardiensten, KBO-diners en Keez-avonden en biljartcompetities.

De heer P.H. (Piet) van Oorschot (1927)

 • 1970 – heden: Vrijwilliger bij het ‘Jan van Lee Mannenkoor’. Decorandus organiseert optredens in zorgcentra en regelt de aanvragen voor eucharistievieringen en verzorgt de uitvaartbegeleiding.
 • 1993 – heden: Secretaris van de vereniging van Oud-Militairen (VOMS). Betrokkene verzorgt de ledenadministratie en organiseerde de kaartavonden en jeu-de-boules. Hij bezoekt zieke leden en nabestaanden. Bij de uitvaarten verzorgt decorandus de bloemen en aanwezigheid verenigingsvaandel. Hij verzorgt de kransleggingen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking en de lokale Veteranendag.
 • 2015 – heden: Mantelzorger van zijn echtgenote.

De heer M.G.J.A. (Mari) van der Steen (1958)

 • 1977 – heden: Bestuurslid en vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Decorandus is voorzitter van de taptoecommissie en lid van de muziekcomissie.
 • 1980 – heden: Secretaris en vrijwilliger bij de muziekkapel ’t Overschotje. Tevens lid van de muziekcommissie en muzikaal leider.
 • 1986 – 2016: Wijkhoofd bij en collectant voor de KWF Kankerbestrijding.
 • 1995 – 2001: Lid van de medezeggenschapsraad en lid van de bouwcommissie t.b.v. basisschool de Regenboog.
 • 2001 – heden: Vrijwilliger bij het Schorsbosser Kabinet. Decorandus draagt bij aan het organiseren van carnavalsactiviteiten. Hij fungeert thans als de minister van Cultuur van het Schorsbosser Kabinet.

De heer H.M.M. (Henk) van Uden (1943) 

 • 1982 – 1992: Medeoprichter en voorzitter van de Toer Wieler Club ‘Het Verzetje. Decorandus organiseerde o.a. de Oranjetocht waar honderden fietsers diverse afstanden konden afleggen. Tevens mede-organisator van de toertocht Luik-Bastenaken-Luik.
 • 1993 – 2002: Secretaris en vrijwilliger van het atletiekbestuur van sportvereniging Fortuna ’67 en tevens lid van de Communicatiecommissie en de commissie Clubkampioenschappen.
 • 2009 – heden: Penningmeester en vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boschweg Schijndel. Tevens gastheer bij het sociaal cultureel centrum De Kajuit. Daarnaast coördineert decorandus de eigen gymclub van deze KBO-afdeling.
 • 2009 – heden: Penningmeester van de Bridgeclub Sans Souci.
 • 2012 – heden: Voorzitter van stichting sociaal cultureel centrum De Kajuit.
Tip de redactie!