Vorige week is de start gemaakt met een duurzaamheidsonderzoek in de multifunctionele accommodaties (MFA’s) “Het Klooster” in Zijtaart en” De Magneet” in de wijk de Leest in Veghel. Deze pilot is de aftrap van de verduurzaming van al het gemeentelijk vastgoed, een belangrijke ambitie van B&W van Meierijstad. Half oktober worden de resultaten verwacht.

Wat houdt onderzoek in?

Het Energiebureau uit Eindhoven voert het onderzoek uit. Als eerste wordt het energielabel van het gebouw opgesteld. Daarna brengt zij zowel de techniek (bouwkundig, elektrische en werktuigkundige installaties) als het energieverbruik in kaart. Er wordt gekeken waar energetische winst behaald kan worden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn, hoeveel kosten er mee gemoeid zijn, en wat de terugverdientijden zijn. Ook gebruikers zijn een belangrijke factor in het slagen van een verduurzamingsambitie. Daarom
praten de onderzoekers ook met hen. Hoe ervaren zij het gebouw?, En waar hebben ze behoefte aan als het gaat om beïnvloedingsmogelijkheden, verantwoordelijkheid en kostenverdeelsleutel? Welke gedragsmaatregelen kunnen zij nemen en hoe kunnen ze hun eindgebruikers daarop instrueren?

Uitkomsten pilot

“Het gemeentelijk vastgoed omvat maar liefst zo’n 80 gebouwen. Het is daarom belangrijk dat we nu voor een goede onderzoeksmethode kiezen die zowel voor de gemeente als eigenaar als voor de gebruikers van al die gebouwen de benodigde handvatten biedt.”, aldus wethouder Duurzaamheid Harry van Rooijen. Doel van de pilot is duidelijkheid geven over die methoden.De keuze voor deze MFA’s is niet toevallig; In beide gebouwen zijn scholen gehuisvest. Wethouder Coby van der Pas (portefeuille met o.a. gemeentelijk vastgoed, onderwijs): “We kijken bij verduurzaming ook naar het leereffect; de onderwijsomgeving biedt natuurlijk ‘n uitgelezen kans om toekomstige generaties mee te nemen in het onderwerp verduurzaming. En beide MFA’s hebben zelf aangegeven snel met verduurzaming aan de slag te willen.”

Planning

In de meerjarenbegroting heeft de raad middelen opgenomen om deze verduurzaming in gang te zetten. Het is de bedoeling dat voor eind 2019 aan álle gemeentelijke gebouwen een (wettelijk verplicht) energielabel toegekend is. Ondertussen zijn er op diverse plekken al verduurzamingsmaatregelen genomen omdat zich daar een (subsidie-)kans voordeed: bijv. de zonnepanelen op het gemeentehuis in Veghel en op sporthal De Bunders

Zonnepanelen, duurzaam
Tip de redactie!