Symposium Stichting Toegankelijk Meierijstad thema: “Leren inclusief denken”

Logo Toegankelijk Meierijstad

Dit symposium wordt gehouden op vrijdagmiddag 24 november 2017 om 14.00 uur in het Pieter Brueghelhuis, Middegaal 25 te Veghel.

Centraal staat daarin het onderwerp: onbeperkt meedoen voor iedereen.

Met dit symposium beoogt de Stichting Toegankelijk Meierijstad u te laten kennis maken met haar activiteiten, gericht op de leefomgeving van mensen met een beperking.

De nog nieuwe stichting zet zich in om voorwaarden te scheppen voor die groep mensen, zodat zij op volwaardige wijze zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen.
De kernwaarden daarbij zijn: respect(vol), zelfstandig, volwaardig en meedoen.

Er worden daartoe diverse initiatieven ontwikkeld om bijvoorbeeld de toegankelijkheid en faciliteiten van gebouwen voor rolstoelers e.a., bewustwording bij de jeugd, veiligheid en leefbaarheid bij blindheid, doofheid e.d. te stimuleren. Daartoe brengen de werkgroepen (de kernen Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel) knelpunten in kaart en geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeente, projectontwikkelaars e.d.

Zowel bestuur als werkgroepen bestaan volledig uit gemotiveerde vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, zodat er meer en tijdig rekening wordt gehouden met de belangen van mensen met een beperking binnen de samenleving.

Aanmelden voor het symposium kan via onderstaand adres.

Voor meer informatie:
Stichting Toegankelijk Meierijstad
Secretariaat
Marion de Laat
E-mail: info@toegankelijkmeierijstad.nl
Telefoon: 06 20 18 47 31

denken
Tip de redactie!