Overeenkomst glasvezel Meierijstad

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Meierijstad komt een stuk dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft eind 2017 ingestemd met de overeenkomst “Aanleg glasvezel buitengebied’ met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib). Wethouder Harry van Rooijen heeft vanmiddag zijn handtekening gezet onder de overeenkomst.

Glasvezel maakt meer mogelijk

Wethouder van Rooijen is blij met deze belangrijke stap: “Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen adressen in het buitengebied dan gebruik maken van televisie-, internet- en telefoniediensten. Maar er is meer; via dit toekomstbestendig medium kunnen ontwikkelingen rond (thuis) zorg, educatie en bedrijfsvoering ontsloten worden. Met de aanleg in de buitengebieden geven we de economische groei in die gebieden echt een stevige impuls.”

Ondergrens

Mabib start begin 2018 met de voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin wordt informatie gegeven over aanleg, kosten van aansluiting en abonnement en de planning van de werkzaamheden. Mabib benadert bewoners en bedrijven in het buitengebied persoonlijk om de deelname te inventariseren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Mabib stelt namelijk de voorwaarde dat minimaal 50% van alle adressen meedoet. Pas als die ondergrens bereikt is, gaat de aanleg door. Het glasvezelnetwerk wordt dan aangelegd op 40 cm diepte. Meer informatie hierover wordt de komende tijd via Mabib verstrekt. Mabib streeft ernaar om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te hebben voorzien van glasvezel.

glasvezel
Tip de redactie!