Overeenkomst achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De overeenkomst achtervang van de drie voormalige gemeenten van Meierijstad voor hun woningcorporaties wordt voortgezet. Dit heeft het college van B&W van Meierijstad besloten. Met deze overeenkomst staat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borg voor leningen van onze woningcorporaties. Omdat deze leningen geborgd worden, kunnen de corporaties onder relatief gunstigere voorwaarden bij banken leningen afsluiten.

Inzetten van gelden

Het geld dat de woningcorporaties daarmee besparen kunnen ze inzetten voor de sociale huurwoningen in onze gemeente. Dat komt de betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen ten goede.

Door de uitwassen die er in het verleden bij enkele corporaties zijn geweest is het landelijk financieel toezicht op de corporaties erg aangescherpt.  Komt een corporatie financieel in de problemen, dan moet de corporatie dat in eerste instantie zelf oplossen. Lukt dat niet, dan moeten collega-corporaties bijspringen. Als de problemen dan nog niet zijn opgelost, komen het rijk en de gemeente gezamenlijk aan bod. Bij het verstrekken van leningen wordt ook altijd gekeken naar de financiële positie van de corporatie en de waarde van hun bezit. De gemeente loopt dus weinig financieel risico Tot nu toe is er landelijk nog geen enkele gemeente ooit aangesproken op deze borging.
Tip de redactie!