Senioren Boschweg, KBO Boschweg, Stichting de Kajuit, Stichting Woonservice Boschweg, Stichting Bloemenwijk en Wijkraad Bonkelaar/Grevekeur, zijn samen hard aan het werk om vanuit de woonservice gedachte te komen tot de vormgeving en organisatie van één wijkgebouw aan de noordoostzijde van de wijk. Schijndel heeft 4 woonservices, de Boschweg is er één van. Woonservice staat voor informatie en advies, ondersteuning en ontmoeting van inwoners.

  • Het proces leidt uiterlijk 1 juli 2017 tot: een gezamenlijk gedragen voorstel over de wijze waarop de bij woonservice Boschweg betrokken organisaties vanuit de woonservicegedachte tot integrale samenwerking komen;
  • Een voorstel om aan de noordoostzijde van de wijk Boschweg tot één wijkaccommodatie te komen (inclusief beheer en exploitatie daarvan).

De organisaties zijn voortvarend en opbouwend met elkaar aan het werk gegaan. Zodra de concrete resultaten er zijn worden bewoners en betrokkenen geïnformeerd.

Tip de redactie!