Senioren Boschweg, KBO Boschweg, Stichting de Kajuit, Stichting Woonservice Boschweg, Stichting Bloemenwijk en Wijkraad Bonkelaar/Grevekeur, zijn de afgelopen maanden samen hard aan het werk geweest om te komen tot de vormgeving en organisatie van één wijkgebouw aan de noordoostzijde van de wijk. Het proces heeft geleid tot een Programma van Wensen met daarin het plan om aan de noordoostzijde van de wijk Boschweg, op de locatie voormalige school de Vossenberg, een nieuw wijkgebouw te vestigen. Ook de deelname van de speel-o-theek de Ballon is in dit plan meegenomen.

Wijk de Boschweg is een van de 4 woonservices in Schijndel. Het nieuwe wijkgebouw vormt onderdeel van de woonservice Boschweg.

Het Programma van Wensen is neergelegd in een rapport en het plan is 27 juni jl. gepresenteerd aan het College van B&W van Meierijstad. Het College is verzocht medewerking te geven aan het plan en samen met de organisaties te werken aan de realisering van het nieuwe wijkgebouw Boschweg Noord oost.
Tip de redactie!