Deze week opent de Vincentius vereniging haar nieuwe ruimte voor de voedselhulp en de winkel.
Dat wordt feestelijk gevierd, maar er wordt ook uitdrukkelijk stilgestaan bij waar de vereniging voor staat: armoede en mensen in nood. Dat doen we op 3 extra momenten met speciale aandacht voor armoede en kinderen.

Armoede in beeld

Enkele leden van de fotoclub Schijndel hebben een aantal weken hard gewerkt om een foto expositie samen te stellen rond het thema armoede en de gevolgen voor kinderen waarbij ook de activiteiten van de Vincentius vereniging mooi in beeld worden gebracht. Deze foto expositie is te bezichtigen tijdens de opening op 13 april en de open dag op 14 april.

Documentaire film

Filmclub Schijndel toont een indrukwekkende documentaire over armoede tijdens een van haar filmavonden. Het gaat over wat armoede met je doet en wat dat betekent voor kinderen. De filmavond is op dinsdag 10 april en begint om 19.30 voor de aanvang van de documentaire wordt er een presentatie gegeven over de activiteiten van de Vincentius vereniging door de coördinator van de voedselhulp Manon van Dinther. Tevens zal een Diaserie vertoond worden gemaakt door een aantal leden van de fotoclub.

De filmavond wordt gehouden in het gasthuis. Ieder die belangstelling heeft is welkom (maar vol=vol).
Entree 5€ voor leden en €7,50 voor niet leden

Thema-avond armoede en kinderen

Op donderdag 12 organiseert de Vincentius vereniging in samenwerking met stichting. Vonk een themabijeenkomst toegespitst op armoede en de gevolgen voor kinderen.
Tijdens deze bijeenkomst zal Ria van Nistelrooy van de stichting vonk een presentatie geven over een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de gevolgen van armoede voor kinderen. In haar onderzoek heeft ze gedurende 3 jaren 14 gezinnen gevolgd die in armoede leven. Haar bevindingen worden getoond in een presentatie. Tevens zal ze ingaan op speciale projecten die de stichting vonk heeft ontwikkeld voor scholen over hoe te signaleren, hoe het bespreekbaar te maken en hoe er mee om te gaan. Scholen en hulpverleningsorganisaties zijn uitgenodigd voor deze thema bijeenkomst. Wethouder Roozendaal zal de avond afsluiten met conclusie en wat dat voor de gemeente betekent.

Vrijdag 13 april

Officiële opening voedselhulp en heropening winkel van 15.00 – 18.00 uur:

 De (her)opening zal verricht worden door Wethouder Roozendaal;
 Deze officiële opening is alleen voor genodigden

Foto: Vincentius vereniging

Zaterdag 14 april

Vincentiusvereniging

Zondag 15 april

Dag voor de vrijwilligers van de Vincentius vereniging.

 10.00 uur : H. Mis in de Sint Servatius kerk aan de markt in Schijndel
 11.30 – 17.00 : Feestelijke middag voor alle vrijwilligers van onze vereniging.

Foto: Vincentius vereniging
Tip de redactie!