Nieuwe vergaderwijze gemeenteraad

De gemeenteraad van Meierijstad gaat op een nieuwe manier vergaderen. Die nieuwe werkwijze bestaat uit drie onderdelen Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Met dit vergadermodel wil de raad de kwaliteit van de besluitvorming vergroten, zoveel mogelijk standpunten meenemen en meer draagvlak krijgen voor de besluiten.

Beeldvorming doet de raad door stukken te lezen en tijdens een beeldvormende avond vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, het college en de ambtenaren. Goed luisteren en doorvragen is daarbij belangrijk.

Oordeelsvorming gebeurt in de vergaderingen van de raadscommissies en. In deze fase nemen de raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen. Feitelijk betekent dit dat het zogenaamde politieke debat, dat voorheen plaats vond tijdens de raadsvergadering, voortaan plaats vindt tijdens de vergadering van de raadscommissies.

Merierijstad kent twee raadscommissies. De Commissie Mens & Maatschappij, en de Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering.

Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering. Partijen leggen hun standpunten uit en nemen samen een besluit.

De vergaderstukken voor de raadscommissies en de gemeenteraad zullen gepubliceerd worden in de lokale kranten en op de gemeentelijke website www.meierijstad.nl onder ‘Bestuur en Organisatie’.

Op 23 februari 2017 zijn de vergaderingen van de twee raadscommissies gepland. De vergaderingen beginnen om 19.30 in het bestuurscentrum Meierijstad te Sint Oedenrode. Volgende week worden de agenda’s van deze commissievergaderingen gepubliceerd.

 Tip de redactie!